Nasza oferta

I. SZKOLENIA DLA KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH TRANSPORT - PRZEWÓZ RZECZY I OSÓB

KWALIFIKACJA WSTĘPNA I WSTĘPNA PRZYSPIESZONA

Każdy kierowca który chce zawodowo wykonywać transport drogowy rzeczy kat.C,C+E i posiada
prawo jazdy kat.C,C+E wydane po 10.IX.2009r. powienien przejść kurs kwalifikacji wstępnej.
Jeżeli masz ukończone 18 lat:
-obowiązuje Ciebie kwalifikacja wstępna 280h zajęć (teoria+jazda w warunkach specjalnych)
Jeżeli masz ukończone 21 lat:
-obowiązuje Ciebie kwalifikacja wstępna przyspieszona 140h zajeć (teoria+jazda w warunkach specjalnych)

Każdy kierowca który chce zawodowo wykonywać transport drogowy osób kat.D,D+E i posiada
prawo jazdy kat.D,D+E wydane po 10.IX.2008r. powienien przejść kurs kwalifikacji wstępnej.
Jeżeli masz ukończone 21 lat:
-obowiązuje Ciebie kwalifikacja wstępna 280h zajęć (teoria+jazda w warunkach specjalnych)
Jeżeli masz ukończone 23 lat:
-obowiązuje Ciebie kwalifikacja wstępna przyspieszona 140h zajeć (teoria+jazda w warunkach specjalnych)
Możliwość rozpoczęcia kursu w dowolnym terminie. Terminy i godziny ustalają sobie Państwo sami.

KWALIFIKACJA UZUPEŁNIAJĄCA I UZUPEŁNIAJĄCA PRZYSPIESZONA

Każdy kierowca który posiada już ukończony kurs kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej w zakresie jednej z kategorii prawo jazdy np. kat.C i następnie będzie chciał rozszerzyć kawalifikacje o kat.D powinien ukończyć kwalifikację uzupełniającą lub uzupełniającą przyspieszoną.
Możliwość rozpoczęcia kursu w dowolnym terminie. Terminy i godziny ustalają sobie Państwo sami.

SZKOLENIA OKRESOWE

Każdy kierowca który wykonuje transport drogowy i posiada:
-prawo jazdy kat.C,C+E wydane przed 10.IX.2009r. powienien przejść szkolenie okresowe.
-prawo jazdy kat.D,D+E wydane przed 10.IX.2008r. powienien przejść szkolenie okresowe.
Możliwość rozpoczęcia kursu w dowolnym terminie. Terminy i godziny ustalają sobie Państwo sami.

Kierowca wykonujący przewozy drogowe w zakresie przewozu rzeczy lub osób, ma obowiązek odbyć odpowiednie szkolenie i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy tzw. kod 95. Otrzymanie wpisu do prawo jazdy wiążę się z wymianą prawo jazdy na nowe. Jeżeli masz wątpliwości które szkolenie Ciebie dotyczy zadźwoń do naszego biura a udzielimy Ci wszystkich potrzebnych informacji.

NAJBLIŻSZY TERMIN SZKOLENIA - zapisy non stop | zadzwoń lub odwiedź nasze biuro
KONTAKT biuro@falcar.pl lub tel. 503018047

II. KURS NA OPERATORA WÓZKA JEZDNIOWEGO Z NAPĘDEM SILNKOWYM (WÓZKI WIDŁOWE)

Wymagania dotyczące uczestnika kursu:
- ukończone 18 lat,
- wykształcenie minimum podstawowe,
- zaświadczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwskazań do pracy jako operator wózka

Każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzymuje:
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wraz z uprawnieniami na wymianę butli gazowych w wózkach,
- możliwość wystawienia zaświadczenia w języku angielskim - ważne na terenie UE,
- kurs kończy się egzaminem i wydaniem uprawnień UDT - Urząd Dozoru Technicznego,

Zajęcia na kursie obejmuja część teoretyczną i praktyczną czyli naukę jazdy wózkiem
Zapraszamy do współpracy firmy,zakłady pracy, przy większej grupie możliwość negocjacji ceny. Istnieje również możliwość przeprowadzenia szkolenia i egzaminu w Państwa firmie.

Nasza firma posiada wszystkie zezwolenia i certyfikaty wymagane do prowadzenia tego typu szkoleń.
Z naszej strony zapewniamy wysoki poziom szkolenia, każdy uczestnik szkolenia otrzymuje bezpłatne materiały szkoleniowe.

NAJBLIŻSZY TERMIN SZKOLENIA - zapisy non stop | zadzwoń lub odwiedź nasze biuro
KONTAKT biuro@falcar.pl lub tel. 503018047

III. KURS KIEROWCY PRZEWOŻĄCEGO TOWARY NIEBEZPIECZNE - ADR

Wymagania dotyczące uczestnika kursu:
- ukończone 21 lat,
- kserokopia prawa jazdy,
- kserokopia zaświadczenia ADR, przy kursach dokształcających doskonalących.

Każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia i zdanym egzaminie państwowym otrzymuje:
- międzynarodowe zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ADR.
- zaświadczenie ważne jest 5 lat, poźniej kierowca wykonuje kurs dokształcający doskonalący.

Kurs kończy się egzaminem państwowym organizowanym w siedzibie naszego Ośrodka. Egzamin w cenie kursu. Nasza firma posiada wszystkie zezwolenia i certyfikaty wymagane do prowadzenia tego typu szkoleń. Z naszej strony zapewniamy wysoki poziom szkolenia, każdy uczestnik szkolenia otrzymuje bezpłatne materiały szkoleniowe.

Kurs podstawowy ADR
- jeżeli kierowca ubiega się po raz pierwszy o uprawnienia do kierowania pojazdem przewożącym towary niebezpieczne.
Kursy specjalistyczne w zakresie:
- przewozu w cysternach,
- przewozu materiałów wybuchowych,
- przewozu materiałów promieniotwórczych.

Istnieje możliwość połączenia kursu podstawowego ze specjalistycznym w zakresie przewozu w cysternach.

NAJBLIŻSZY TERMIN SZKOLENIA - zapisy non stop | zadzwoń lub odwiedź nasze biuro
KONTAKT biuro@falcar.pl lub tel. 503018047

facebook.com/oskfalcar

Copyright by www.falcar.pl prawo jazdy Łapy | szkoła jazdy Łapy | nauka jazdy Łapy | prawo jazdy kat.AM, A2, A, B, B+E, C, C+E Łapy | kurs ADR wózek widłowy psychotesty Łapy